zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzeRynek obrotu kapitałem ludzkim


Wstęp


W dobie XXI wieku pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, zdolność do rozwoju i realizacji celów jest pochodną posiadanych zasobów ludzkich. Znaczenie aktywów materialnych ustepuje miejsca aktywom niematerialnym, które z racji swojej natury są trudno mierzalne. Nie występuje jednolita miara, która pozwoliłaby przedsiębiorstwom dokładnie oszacować wartość posiadanych aktywów niematerialnych. Brak jest również zinstytucjonalizowanego i sformalizowanego rynku obrotu zasobami niematerialnymi, który umozliwiłby uchwycenie wartości dzięki grze rynkowej, oddziaływania popytu i podaży.

 

plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl