zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzeRozwiązania strukturalne w aliansach strategiczych opartych o wiedzę


Wprowadzenie


Alians strategiczny, to odpowiedź na zadanie – znajdź szybka i elastyczną metodę dostępu do zasobów, których nie posiadasz i umiejętności, które są w posiadaniu innej organizacji . Obecnie każde z 500 największych globalnych przedsiębiorstw zawiera średnio 60 aliansów strategicznych. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami przez firmę McKinsey & Co alianse strategiczne staja się coraz bardziej kompleksowe. Dlatego aby zrozumieć istotę porozumień należy zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstw.
Struktura organizacji to jej kształt przejawiający się w tym, jak współpracują ze sobą działy, departamenty, funkcje i osoby. Struktura organizacji ujawnia pionowe zależności operacyjne i połączenia pionowe, które mogą być przedstawione na schemacie organizacji. Określa ona całość funkcji i relacji formalnie określających misje, jakie każda jednostka organizacyjna ma do spełnienia, oraz sposoby współpracy pomiędzy tymi jednostkami.

W kontekście zarządzania wiedzą struktura ma znaczący wpływ na pozyskiwanie, tworzenie, magazynowanie, transferowanie i ochronę wiedzy. M.J. Stankiewicz wyodrębnił następujące czynniki o charakterze strukturalnym mające wpływ na proces zarządzania wiedzą:

  • wielkość przedsiębiorstwa,
  • elastyczność struktury organizacyjnej,
  • liczba szczebli w hierarchii organizacyjnej,
  • stopień formalizacji organizacji,
  • stopień centralizacji zarządzania,
  • odchudzenie struktury i wynikający stąd duży zakres obowiązków na stanowiskach pracy.
Według badań przeprowadzonych pod kierunkiem M.J. Stankiewicza wśród polskich przedsiębiorstw najbardziej hamujący wpływ na transferowanie i dyfuzję wiedzy w ankietowanych przedsiębiorstwach ma odchudzenie struktury i wynikający stąd duży zakres obowiązków na stanowiskach pracy oraz liczba szczebli w hierarchii organizacyjnej. Wpływ znikomo hamujący wywiera również stopień formalizacji organizacji oraz stopień centralizacji zarządzania. Na transfer i dyfuzję wiedzy znikomo stymulująco wpływa elastyczna struktura organizacyjna. W tych samych badaniach wykazano, że magazynowanie i utrwalanie wiedzy w polskich przedsiębiorstwach jest ograniczane (hamowane) z uwagi na znaczące odchudzenie struktury, sformalizowanie organizacji oraz stopień centralizacji zarządzania. Podobne oceny pojawiły się w przypadku pozyskiwania i rozwijania wiedzy. Weryfikacja, aktualizacja i ochrona wiedzy są stymulowane poprzez elastyczne struktury przedsiębiorstwa, wielkość przedsiębiorstwa i jego stopień sformalizowania. Hamująco na te ostatnie wpływa odchudzenie struktury i związane z nim zwiększenie zakresu obowiązków poszczególnych pracowników.

plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl