zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzePrzyczynek do badania efektywności aliansu strategicznego


Uwagi wstępne


W celu zbudowania efektywnego aliansu strategicznego przedsiębiorstwo musi wiedzieć, kiedy alians jest właściwym wyborem, a kiedy przeszkodą w prowadzeniu działalności rozwojowej. Jednym z głównych powodów wyboru drogi rozwoju poprzez alians strategiczny jest wspólne dzielenie się ryzykiem i ograniczonymi zasobami. Alianse stają się wyjątkowo efektywne w sytuacjach wysokiej niepewności, na rynkach z dużym potencjałem wzrostu, gdzie przedsiębiorstwa nie mogą, bądź nie chcą działać samodzielnie lub też wchodzić w fuzje bądź dokonywać przejęć innych organizacji. Jest bardzo istotne aby wiedzieć, kiedy alianse są adekwatne do zakładanych przez przedsiębiorstwa celów, a kiedy nie, kiedy dzielenie się ryzykiem jest ważniejsze niż pełna kontrola i wpływ na zarządzanie daną dziedziną działalności.
Dla firmy ważne jest zrozumienie momentu, w którym alians ma strategiczny sens i przynosi zakładane rezultaty, czy też jak się zorientować, a następnie zareagować, kiedy nie przynosi spodziewanych efektów. Według szacunków firmy Boston Consulting Group w 2002 roku alianse strategiczne odpowiadały za 35% przychodów w korporacjach globalnych, podczas gdy w 1980 roku stanowiły one jedynie 2% (BCG 2005, s.6). Temat aliansu jest szeroko opisywany w literaturze, lecz pomimo tego nie wypracowano jednej spójnej metody jego analizowania. W tym artykule autor podejmie próbę uporządkowania kilkunastu interpretacji definicji aliansu strategicznego i dokona wstępnego uporządkowania propozycji dotyczących badania jego efektywności.

Pojęcie i rodzaje aliansów strategicznych


Kreowanie nowych dróg rozwoju poprzez zewnętrzne procesy musi zostać poprzedzone badaniem a następnie określeniem jak dalece mają nastąpić działania koncentrujące. Równocześnie mamy do czynienia z dynamicznymi sieciami aliansów, które rozwijają się bardzo gwałtownie (Y.L. Doz, G. Hamel 1998, s.246). Dokładne określenie rodzaju aliansu strategicznego wymaga poznania szczegółowo zakresu podpisanej umowy pomiędzy firmami. Analiza „od środka” w zakresie prawdziwych intencji, priorytetów, szczegółów dotyczących umowy jest to wyjątkowo trudna często niemożliwa lub opóźniona w czasie z uwagi na tajemnice organizacyjne firm w zakresie zawieranych kontraktów. Propozycja podziału jest zaprezentowana w tab. 1

plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl