zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzePrzegląd koncepcji kapitału intelektualnego i jego wpływ na konkurencyjność


Uwagi wstępne


Rozwój firmy w złożonym otoczeniu gospodarczym wymaga od zarządzających ustalenia zasadniczych celów dla organizacji w postaci misji i wizji firmy. Jest to proces niekończący się, firma powinna posiadać strategię rozwojową, plany strategiczne, operacyjne. Firmy oceniane przez inwestorów, partnerów biznesowych, pracowników zmierzają do realizacji swoich zadań z różnym rezultatem. W różny sposób i z różnym skutkiem są realizowane zamierzenia zapisane w wizji i misji firmy. Dzieje się tak dlatego, że wraz z upływem czasu zmienia się otoczenie gospodarcze, zmieniają się partnerzy firmy, pracownicy. Ulegają erozji dotychczasowe więzi z partnerami, budowane są na nowo relacje z klientami. Patenty dezaktualizują swą wartość, a wzory użytkowe stają się przestarzałe. Wpływ tych wszystkich elementów powoduje zmiany w pozycji konkurencyjnej firmy a dotychczasowe przewagi zmniejszają się w stosunku do konkurentów. Celem zarządzających jest ciągłe zbliżanie się (osiąganie) założeń, ich aktualizacja i ciągłe doskonalenie organizacji. Wiedza jaka w tym efekcie powstaje, jej wpływ na organizację są elementem tego opracowania.

W teorii zasobowej lub w teorii opartej na wiedzy autorzy przypisują wagę unikalnym, nieprzenoszalnym, aktywom jakie firma posiada i dzięki którym może osiągać przewagę konkurencyjną (M.Gorynia s. 262, 2002), (T.Gołębiowski s. 180, 2001). Wiedza jaką posiada organizacja jest przypisana jej w całości jak uważa T.Gołębiowski i nie powinna być traktowana indywidualnie na poszczególnych jej członków, dlatego dalej pisze, iż jest trudna do przenoszenia i imitowania.
Autorzy zdają sobie sprawę, iż kapitał intelektualny jest jednym z wielu elementów tworzących przewagę konkurencyjną firmy, dzięki której uzyskiwana jest pozycja przedsiębiorstwa na danym rynku, dlatego dokonał takiego zmodyfikowanego ujęcia, które ilustruje rys. 1.

Rys. 1. Składniki wartości przedsiębiorstwa

Składniki wartości przedsiębiorstwa

plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl