zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzePrzegląd definicji i analiza krytyczna pojęć koopetycja oraz kooperencja


Przegląd definicji i analiza krytyczna pojęcia koopetycja


Koncepcja koopetycji pojawiła się jako praktyka biznesowa we wczesnych latach 90-tych ub. wieku w firmie komputerowej Novell prowadzonej przez Noorda. R. Noorda zarządzał firmą Novell w latach 1982-1994. Została następnie spopularyzowana przez A Brandenburger’a i B Nalebuff’a w książce pt. „Co-opetition” wydanej w 1996 r. Autorzy na stronie internetowej Uniwersytetu Yale (www.yale.edu) informują, iż w zakresie swoich analiz dotyczących koopetycji, zwrócili oni uwagę na teorię gier J.von Neumann’a i O. Morgenstern’a , która ich zainspirowała do badań nad konkurencją i kooperacją.
Z uwagi na ograniczenia związane z postrzeganiem konkurowania i kooperacji G.B. Dagnino proponuje opisać bardziej złożony model strukturalny, w którym kooperacja i konkurencja „wchodzą ze sobą w fuzję aby sformułować nową perspektywę” (G.B. Dagnino 2007, s.4).

Obecnie nadal Koopetycja jest neologizmem i jej definicje nie występują w słownikach biznesu: Oxford, Merriam-Webster. Jednocześnie z uwagi na międzynarodowe konferencje m.in. organizowane przez EIASM (European Institut for Advanced Studies in Management) pojęcie koopetycja pojawia się coraz częściej. Przez pryzmat teorii gier koopetycja może zostać zdefiniowana jako współzależność firmy (G.B. Dagnino 2007, s.5). K.Walley za Bengtsson’em i Kock’iem definiuje koopetycje jako sytuację gdzie konkurencji równocześnie konkurują i kooperują ze sobą (K.Walley 2007, s.11). Jest to hybrydowa działalność tradycyjnie patrząc na kooperacje i konkurencje. Klasyczne podejście prezentowało konkurencje jako motor działalności komercyjnej w teorii mikroekonomicznych modeli, im więcej jest konkurencji w przemyśle tym większa jest konkurencja, konkurencja powoduje obniżanie cen produktów i zwiększa poziom innowacji. Kooperacja jest postrzegana jako czynnik redukujący konkurencje, utrzymujący ceny produktów, monitorujący procesy innowacyjne. Pojęcie kooperencji choć używane już w wielu analizach badawczych nadal jest nowe. Konkurowanie wg. G. Padula, G.B. Dagnino (2007, s.33) bazuje na interakcjach negatywnych bądź pozytywnych, gdzie gra zachodzi w zakresie wygrany – przegrany (win-lose).

W połowie lat dziewięćdziesiątych tradycyjnie postrzegana gra wygrany-przegrany zmierzało do sytuacji wygrany-wygrany. Według K.Walley w przypadku koopetycji można uzyskać sytuację nową: wygrany-wygrany-wygrany (win-win-win), gdzie trzecim wygranym jest konsument (K.Wally 2007, s.16). K.Walley prezentuje typologię koopetycji:

  • dominacja kooperacji: gdzie we współpracy pomiędzy dwoma podmiotami występuje więcej kooperacji niż konkurencji,
  • równa współpraca: w przypadku takiej koopetycji współpracy i konkurencji jest tyle samo w ramach istniejącego powiązania,
  • dominacja konkurencji: gdzie występuje więcej działalności konkurencyjnej niż kooperacyjnej.

plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl