zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzeProgramowanie rozwoju organizacji


Wprowadzenie


Rozwój firmy powinien zmierzać do wzrostu jej wartości. Czasami jednak tak nie jest i poprzez działania prorozwojowe doprowadzamy do obniżenia wartości firmy. Dzieje się tak wtedy, gdy zarządzający nie posiadają jasno sprecyzowanych planów działania, a podejmowane zabiegi rynkowe nie prowadzą w długiej perspektywie do realizacji celów organizacji dla których została ona powołana.
Według J. Samuelson i C. Preisser rozwój długofalowy, to jedna z przełomowych i kluczowych idei na 2006 rok (J.Samuelson, C.Preisser, s. 41, 2006), wytypowanych przez renomowany miesięcznik Harvard Business Review.

Identyfikacja zasobów rozwojowych. Przykład firmy General Electric (GE)


Globalizacja rynków i wzrastająca konkurencja powodują, iż narzędzia jakimi posługują się firmy stają się bardziej złożone i kompleksowe. Gwarantowanie relatywnie ciągłego rozwoju wiąże się ze szczegółową analizą źródeł przewagi rynkowej, dzięki której przedsiębiorstwo zajmuje odpowiednią pozycję rynkową wśród konkurencji.
W tabeli 1 został zaprezentowany model, który odzwierciedla mechanizm analizy i programowania zdolności rozwojowej organizacji. Firma realizując obraną strategię (strategia wejścia) identyfikuje zasoby rozwojowe w taki sposób, aby te które odgrywają znaczącą rolę (potencjał istniejący) zidentyfikować i następnie przy pomocy odpowiednich mierników zbadać ich wpływ na rozwój firmy. Po tak przeprowadzonej analizie, zarządzający bądź właściciele będą mogli programować wybrane elementy (potencjał przyszły) prowadzące do rozwoju ich organizacji.

plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl