zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzeProgramowanie rozwoju


Uwagi wstępne


Analizując pojęcie rozwoju, a następnie jego programowania, należy zidentyfikować te obszary działalności, które wpływają lub mogą wpływać na sukces rynkowy. W warunkach polskich jest to szczególnie ważne z uwagi na otwieranie się rynku na światową konkurencję i, co się z tym wiąże, nowe wyzwania konkurencyjne. Niniejszy artykuł traktuje o tym, czy przedsiębiorstwo powinno się wyłącznie kierować zyskiem czy też istnieją inne wymiary rozwoju firmy.
W pierwszej części artykułu autor przeprowadzi prezentację w formie tabelarycznej wybranych mierników dotyczących rozwoju firmy. Bardzo istotną drugą częścią tego problemu jest analiza źródeł rozwoju w wymienionych i zdefiniowanych sferach. Zbadanie posiadanych i identyfikacja potencjalnych zasobów pozwala zarządzającym na świadome kierowanie (projektowanie) rozwojem przedsiębiorstwa. Autor w części drugiej zaprezentuje szereg podejść na temat programowania rozwoju firmy.

Prezentacja miar rozwoju organizacji


W 2005 roku amerykańskie przedsiębiorstwa wydały na badania i rozwój 191 mld USD. Niestety coraz trudniej o sprawną i skuteczną identyfikacje źródeł sukcesu. Na 3000 nowych rozwiązań tylko 1 okazuje się być sukcesem rynkowym - spełnieniem założeń badaczy [Sims, Kogan 2005), [por. Kogan 2006]. Jak bardzo rozwój jest utrudniony pokazują liczby - na 30.000 wdrażanych na rynek nowych produktów tylko 10% na nim pozostanie (www.gen3partners.com). Aspiracje właścicieli, cele zapisane w strategii przedsiębiorstwa, otoczenie i posiadane zasoby wpływają na wybory zachowań i dynamikę zmian [Ansoff 1985, s. 40], [Krupski 1999, s. 45]. Od nich zależy dobór drogi rozwoju organizacji. Dla rozróżnienia definicji rozwoju od wzrostu można posłużyć się definicją R. Krupskiego, który prezentuje rozwój jako synonim wzrostu jedynie w przypadku, kiedy zmiany w danym przedsiębiorstwie mają zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. Wzrost jest związany z udziałem firmy w rynku, rozwój ma charakter szerszy oznaczając:
  • wprowadzenie nowych elementów,
  • poprawę jakości tych elementów,
  • zmiany strukturalne,
  • wzrost jego wielkości [Krupski 1999, s. 46].

plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl