zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzeProcesy rozwojowe aliansu strategicznego opartego na wiedzy w dziedzinie biotechnologii


Wstęp


Współczesna biotechnologia zdobywa coraz większe zainteresowanie dzięki ogromnym sukcesom jakie odniosła ta dziedzina w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii. Jest typowym przykładem przemysłu, który opiera swój rozwój na wiedzy. Firmy biotechnologiczne osiągając sukces przyniosły rozwój tym regionom, w których działają. Komisja Europejska w przygotowanym raporcie Life Science and Biotechnology. Strategy for Europe w 2002 r. podkreśliła ogromne znaczenie biotechnologii dla rozwoju i przyszłości gospodarki europejskiej.

Obecne otoczenie gospodarcze charakteryzuje się wzrastającymi wydatkami na badania i rozwój, firmy farmaceutyczne napotykają na coraz większe problemy z wdrażaniem nowych leków, a firmy biotechnologiczne nie posiadają wystarczających środków na finansowanie badań . Ta sytuacja powoduje, że wzrasta zainteresowanie zawieraniem aliansów strategicznych pomiędzy dużymi firmami farmaceutycznymi a przedsiębiorstwami biotechnologicznymi.

Biotechnologia


Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, a termin biotechnologia zostało użyte po raz pierwszy w 1982 roku przez OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) i oznacza aplikacje naukowe, inżynierskie, które używają systemów biologicznych, organizmów żywych w celu tworzenia produktów lub procesów. Przemysł biotechnologiczny według systemu OECD można podzielić na trzy człony oznaczane odpowiednio kolorem zielonym, czerwonym i białym. Zgodnie z tym podziałem, każdy z tych członów charakteryzuje się inną sferą badań:
  • biotechnologia zielona: zajmuje się rolnictwem, genetycznymi modyfikacjami produkowanych roślin w celu ich większej odporności na zniszczenie lub zwiększenie wydajności produkowanych wyrobów. W zakresie tej sfery badań znajduje się również dziedzina, która jest zakazana obecnie w Polsce: badania nad genetycznie modyfikowaną żywnością GMO (genetically modified organisms). Zastosowanie biotechnologii zielonej daje szanse na obniżenie liczby używanych pestycydów przy produkcji żywności. Biotechnologia zielona jest wykorzystywana również w poszukiwaniach roślin, które mogą być stosowane w niesprzyjających warunkach klimatycznych,
  • biotechnologia czerwona: charakterystyczna dla medycyny i farmacji. Biotechnologiczne produkty stanowią około 20% stosowanych leków i posiadają 50% udział w obecnie prowadzonych testach. Ten wzrost jest związany z odkryciem ludzkiego genomu. Nowe metody zawierają testy genetyczne, które pozwalają przewidzieć dziedziczone choroby i podatność na nie,
  • biotechnologia biała: oznacza używanie żywych komórek w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i bioprocesach. Biała biotechnologia używa mikroorganizmów, które są modyfikowane poprzez inżynierie genetyczną. Dzięki tej dziedzinie powstają m.in. biodegradowalne wyroby sztuczne, biomasa stanowiąca alternatywne źródła energii takie jak biopaliwa np. biodiesel, bioethanol i w końcu metoda bio-odsiarczania olejów opałowych.

plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl