zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzeMiędzynarodowe alianse strategiczne w czasie kryzysu


Wprowadzenie


Optymalny dobór partnerów, poprawnie zaprojektowane funkcje, struktury, zadania i zasady zarządzania wiedzą w aliansie strategicznym decydują o jego sukcesie. Jednak powodzenie aliansu na płaszczyźnie geopolitycznej, jak również gospodarczej w czasie kryzysu jest zdecydowanie trudniejsze do osiągnięcia. Pomimo odpowiednio zaprojektowanej i realizowanej współpracy przedsiębiorstwa - alianci nie osiągają zakładanych celów.

Współpraca międzynarodowa państw, instytucji pozarządowych, przedsiębiorstw w czasie kryzysu wymaga nowych umiejętności, wiedzy, sposobów komunikacji. Niniejsze opracowanie prezentuje wybrane przykłady międzynarodowych aliansów w kontekście złożonych powiązań w dobie kryzysu. Autor postara się odpowiedzieć na następująco postawione pytanie: Jaki może być zakres działania i zakres wpływu państwowych funduszy majątkowych oraz firm lobbystycznych na pozycję konkurencyjną partnerów aliansu w czasie kryzysu?

Nowe instrumenty rywalizacji rynkowej


Obserwacje ostatnich lat związane z działalnością rządów Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, aby wymienić tylko niektóre, pokazują zwiększającą się rolę państwa w gospodarce tych krajów. Jest to charakterystyczne dla wysoko kapitałochłonnych dziedzinach:
  • przemyśle petrochemicznym,
  • energetyce,
  • przemyśle wydobywczym,
  • przemyśle zbrojeniowym,
  • przemyśle samochodowym,
  • produkcji sprzętu maszynowego,
  • telekomunikacji,
  • przemyśle lotniczym (I. Bremmen 2009, s.42).
Przedsiębiorstwa europejskie na tle konkurencji ze Stanów Zjednoczonych i Japonii charakteryzują się niskim poziomem innowacyjności. Ten relatywnie niski poziom spowodował, iż Komisja Europejska rekomenduje powiązania publiczno-prywatne jako element stymulacji rozwoju nowych przedsięwzięć.. Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez rządowe działania stymulujące takie jak: kredytowanie, budowanie kontaktów międzynarodowych, przyznawanie bezzwrotnych dotacji ma spowodować, że sytuacja Europy a w szczególności pozycja Polski na rynkach światowych ma się poprawić. Według raportu Unii Europejskiej z 2004 roku pt. "Wzrost intensywności działalności B+R w UE" (eng.: Rasing EU R&D Intensity), jak również zgodnie z sugestiami Banku Światowego (2004), Polska powinna skorzystać z bezpośrednich i pośrednich instrumentów stymulujących działalność innowacyjną, poprzez którą firmy będą mogły się rozwijać.

plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl