zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzeMetodyka zarządzania aliansem


Uwagi wstępne


Nacisk na wzrost efektywności firm, silne tendencje globalizacyjne, wysoka niepewność gospodarcza powodują, że równocześnie można wyraźnie zaobserwować presję w zakresie zawierania aliansów strategicznych. Firmy budują alianse nie tylko z jednym partnerem, ale poszukują równoczesnych aliansów, ustalając odrębne cele w każdym z nich. Wiele z tych porozumień jednak kończy się fiaskiem. Zalienowane przedsiębiorstwa nie wykazują efektu synergii, w wielu przypadkach porównanie ceny akcji firm przed transakcją z ceną po transakcji nie wykazuje wzrostu, a nawet pojawia się spadek cen . Powód dlaczego tak się dzieję leży w tym, iż alianse strategiczne stają się celem samym w sobie, a nie narzędziem - platformą do rozwoju (B.Gomes-Casseres, 2004).

Niniejszy artykuł jest próbą opisania tego tematu dotyczącego zarządzania aliansem, bowiem od poprawnie skonstruowanej strategii aliansu zależy, czy dane porozumienie się powiedzie, czy ustalone przez zarządzających bądź właścicieli cele zostają wypełnione, a efekty będzie można policzyć.

Alians strategiczny


Według badań przeprowadzonych w 2006 roku i zaprezentowanych w "The IBM Global CEO Study 2006" wśród 765 dyrektorów generalnych światowych korporacji, najbliższe dwa lata będą dla ich organizacji wiązały się z fundamentalnymi zmianami. Uważają oni bowiem, że zewnętrzna kooperacja będzie kluczowym zjawiskiem w światowej gospodarce, bardzo często wykorzystywanym przez firmy z lepszymi wynikami finansowymi (IBM 2006, s.1). Alianse strategiczne reprezentują specyficzny typ korporacyjnej kontroli. Relacje gospodarcze mogą przybierać różne formy od najprostszych typów krótkoterminowych transakcji kupna – sprzedaży do pełnej akwizycji przedsiębiorstw. W przypadku tych pierwszych mamy do czynienia z krótkim czasem transakcji a ryzyko i kontrola transakcji jest nierówno rozłożona pomiędzy partnerów. W przypadku akwizycji bądź przejęcia pojawia się długi czas trwania transakcji. a kontrola i ryzyko jest tylko po jednej stronie. Alians strategiczny mieści się pomiędzy tymi dwoma schematami (BCG 2005, s.8). Większość autorów uważa, iż porozumienie zawarte na okres większy niż trzy lata, o znaczeniu strategicznym dla podmiotów, które je zawierają jest aliansem strategicznym.

plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl