zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzeInnowacyjność jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa


Wstęp


Nowy wygląd warunków funkcjonowania przedsiębiorstw powodują daleko idące zmiany w sposobie zarządzania i w sposobie konkurowania na rynku. Badanie konkurencyjności w Polsce staje się coraz ważniejszym tematem debat naukowców, praktyków. Sygnałem do tego są:

  • niższe niż się spodziewano tempo wzrostu gospodarczego,
  • zwiększająca się ilość firm operujących na rynku krajowym,
  • wysoka stopa bezrobocia,
  • niskie zasoby i umiejętności firm krajowych,
  • niski wskaźnik produktywności w stosunku do wskaźnika za granicą,
  • niski wskaźnik poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach,
  • niskie nakłady na działalność badawczo-rozojową w przedsiębiorstwach,
  • zwiększająca się zagraniczna konkurencja w postaci importu,
  • niezrównoważony polski bilans obrotu towarowego z zagranicą, na niekorzyść eksportu.
W artykule zostaną zaprezentowane trzy kwestie. Pierwsza dotyczy pojęcia konkurencyjności i w oparciu o wybranych autorów zajmujących się tematem konkurencyjności zostanie zdefiniowane to pojęcie. Druga to charakterystyka determinant, która następnie poprowadzi do ostatniej części – pojęcia innowacji jako elementu kształtującego poziom konkurencyjności firmy.

Pojęcie konkurencyjności


Celem badania konkurencyjności jest określenie przyczyn, przez które pewne podmioty uzyskują lepszą pozycję rynkowa od innych. Można zastanowić się analizując na przestrzeni ostatnich lat jakie zmiany zachodziły w poziomie konkurencyjności firm przeglądając listy rankingowe takie jak: najbardziej podziwiane firmy świata, najcenniejsze marki świata, etc. Przez pozycję rynkową będziemy w tym artykule określać pozycję konkurencyjną. Badając pojęcie konkurencyjności będziemy ustalać elementy, które wpływają na kształtowanie przewagi rynkowej, dalej zwanej przewagą konkurencyjną W literaturze zamiennie stosuje się pojęcie konkurencyjności z efektywnością, kondycją firmy, zdolnością do rozwoju, zdolnością do konkurowania lub zdolnością konkurencyjną.
Autor zaprezentuje wybrane definicje praktyków, badaczy reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, przedstawiając równocześnie badania i opinie przedstawicieli nauki z Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (J.Skalik), Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (M.Gorynia) i w Krakowie (A.Stabryła, H.Piekarz), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (M.J.Stankiewicz) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Z.Pierścionek). Taki dobór pozwoli na szerokie zaprezentowanie różnych sposobów rozumienia pojęcia.

plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl