zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.





Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorze



Charakterystyka dorobku teorii i praktyki w dziedzinie procesów zarządzania wiedzą


Wprowadzenie


Proces definiowania i redefiniowania wiedzy w organizacji należy rozpocząć od analizy podziału zaproponowanego przez M. Polanyi’ego w 1966/1967 roku. Zgodnie z powyższym w zakresie tego pojęcia, wiedzę można podzielić na dwie części: część jawną oraz część ukrytą.
Wiedza ukryta to wiedza nie zapisana, którą posiadamy ale nie jest ona nigdzie zapisana w instrukcjach, dokumentach. Jest najcenniejszym elementem, z tego powodu, iż to właśnie ona odpowiada za tworzenie nowej wiedzy (I. Nonaka 2006, s.9).
Wiedza jawna jest zapisana w dokumentach, prezentacjach została stworzona w celu jej zaprezentowania innym osobom.
Szczególna rolę zarządzanie wiedzą odegrało w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przy próbie dokonania pomiaru wiedzy w organizacji. Pionierem w zastosowaniu pomiaru wiedzy w organizacji była firma Skandia. W 1995 r. zdecydowała się ona na ocenę i wycenę pracy indywidualnych osób. Przyjmując koncepcje dyrektora ds. kapitału intelektualnego spółki Skandia AFS L. Edvinsson’a i M.S. Malone’a, niematerialne aktywa przedsiębiorstwa mogą zostać zdefiniowane, zmierzone i zastosowane do poprawienia konkurencyjności i atrakcyjności przedsiębiorstw (L. Edvinsson, M.S. Malone 2001, s.51).

Warunkiem sukcesu są działania niekonwencjonalne, innowacyjne, odmienne od dotychczasowych praktyk biznesowych, wiążą się one z zasobem wiedzy jaki znajduje się w organizacji. (M.J. Stankiewicz 2006, s.125). Z uwagi jednak na charakter zasobu jakim jest wiedza w organizacji: trudna do zlokalizowania, uchwycenia, skodyfikowania i efektywnego wykorzystania przedsiębiorstwo musi stworzyć odpowiednie zasady i mechanizmy dotyczące funkcjonowania wiedzy w przedsiębiorstwie (A.Kowalczyk 2007, s.105).
Wiedza jaka znajduje się w organizacji jest rozpatrywana w różny sposób. W tabeli 1 został zaprezentowany przegląd definicji typów wiedzy według wybranych autorów. Należy zwrócić uwagę na charakterystyczny podział dokonany w 1966 r. przez Polanyi’ego, na którym opiera się wiele późniejszych prac naukowych dotyczących problematyki wiedzy w organizacji.

plik pdf do pobrania




© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl