zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Zarządzanie strategiczne
Badania i publikacje


REKOMENDUJEMY:

www.eiasm.org
szkolenia i konferencje na najwyższym poziomie, dotyczące problemów związanych z procesami zarządzania

www.businessweek.com
najnowsze problemy w zakresie światowej gospodarki oraz biznesowe case study

Co widział pies i inne przygody

Malcolm Gladwell:
Co widział pies i inne przygody.

Zarządzanie jutra

Gary Hamel, Bill Breen:
Zarządzanie jutra.

www.bocko.pl
o autorzeAlianse strategiczne - próba systematyki teorii


Wstęp


Podmioty działające niezależnie na rynku podejmują decyzję o wspólnych działaniach na rzecz poprawiania konkurencyjności. Równocześnie, jak wskazują wyniki badań, wiele spośród podjętych prób stworzenia skutecznych porozumień gospodarczych o charakterze aliansu strategicznego nie uzyskuje założonych rezultatów, kończy się porażką, bądź są one na tyle niestabilne i słabe, iż mówienie o poprawie konkurencyjności lub efektach synergicznych jest niezasadne.
Autor w opracowaniu zaprezentuje teorie, opisujące zdarzenia ekonomiczne, społeczne, prawne, które dają odpowiedź na następujące pytanie: dlaczego powstają alianse strategiczne? Artykuł będzie poświęcony prezentacji wybranych perspektyw, które mogą być podstawą do podjęcia działań zmierzających do zawiązania aliansu.

Perspektywy opisu aliansu strategicznego


Sposób, w jaki partnerzy w aliansie widzą swoją rolę ma wiele wspólnego z tym, czy dany alians odniesie sukces czy zakończy się porażką (R. Gulati, T. Khanna, N. Noria 1994, s.61). Analiza skuteczności zawieranych aliansów powinna być poprzedzona zaprezentowaniem teorii leżących u podstaw podejmowanych decyzji, na podstawie których można dokonać następnie oceny wyników. Zawierane porozumienia zostały poniżej opisane poprzez zaprezentowanie teorii ekonomicznych i teorii wywodzących się z nauk organizacji, socjologii, prawa, finansów i marketingu (tutaj zaprezentowane łącznie w drugiej części).
W niniejszym opracowaniu uwzględniono następujące ekonomiczne teorie firmy:
  1. teoria siły rynkowej (szkoła pozycyjna) reprezentowana przez M. Portera,
  2. teoria kosztów transakcyjnych reprezentowana przez O. Williamsona,
  3. teoria zasobowa,
  4. teoria agencji M.C. Jansena, C. Mecklinga,
  5. teoria gier (modern game theory), wywodząca się z matematyki. Reprezentowana przez J. von Neumanna, O. Morgensterna, J. Nasha,
  6. plik pdf do pobrania
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl