zarzadzanie.net.pl

Science
meets
Business

Celem portalu zarzadzanie.net.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku biznesowym i akademickim.
PL EN DE IT ES NL RU
Alianse strategiczne
Badania i publikacje


Podstawowym motywem uczenia się organizacji nie są jej programy, budżety ani schematy organizacyjne, lecz my sami. Dlatego nawet osiąganie pożądanych wyników nie jest jeszcze oznaką uczenia się. Jeśli wzbogacimy się, wygrywając na loterii, osiągniemy wprawdzie coś nadzwyczajnego, lecz nie zwiększymy swej zdolności dalszego wygrywania (R. Ross, B. Smith, Ch. Roberts, A. Kleiner [w] Piąta dyscyplina materiały dla praktyka pod red. P. M. Senge, A. Kleiner, Ch. Roberts, R. B. Ross, B. J. Smith 2008 s. 66)

Warto zwrócić uwagę na nową angielską wersję Encyklopedii Zarządzania, która znajduje się pod adresem : CEOpedia. Jest ona bazą wiedzy na temat zarządzania w j. angielskim. Polecamy wszystkim naukowcom, praktykantom oraz studentom zarządzania. Materiały są przygotowane przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

CEOpedia is large knowledge database, which contains articles about management methodology. We have published already 1,338 articles. We still add new texts. Our purpose is to make large knowledge database which will be used by managers, scientists, lecturers and students. Texts in CEOpedia are based on literature and contain references. Each article has been checked by experts before publishing.

Internet przedmiotów IoT:
Internet przedmiotów IoT (Internet of Things) rozwijający się dynamicznie obejmuje cały, szeroki zakres przemysłu, w którym dominującą rolę pełni Internet. W tym miejscu pojawiają się następujące obszary potencjalnego rozwoju: inteligentna praca (smart working), inteligentne zarządzanie produktem (smart product management), inteligentne zużycie energii (smart energy), inteligentne budynki (smart building), inteligentna opieka zdrowotna (smart care), inteligentne społeczeństwo (smart society), inteligentny dom (smart home), inteligentny transport (smart mobility), inteligentne zakupy (smart retail), zarządzanie dużymi bazami danych (big data). Komisja Europejska odniosła się do sprawy Internetu przedmiotów, zwracając uwagę na duże możliwości instytucji w zakresie wykorzystania IoT m.in. w organizacji transportu publicznego, wywożenia śmieci, obliczania poziomu zanieczyszczenia, zarządzania ruchem przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla użytkowników (M. Badia i Cutchet, 2010) (Komisja Europejska, 23.03.2015).

Źródło: [wtvoxcom]

  • Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do udziału w III edycji Polsko - Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej.

    10 czerwca 2016 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103.

    zobacz więcej >>       • Warto zwrócić uwagę na nową angielską wersję Encyklopedii Zarządzania, która znajduje się pod adresem: CEOpedia.

    CEOpedia jest bazą wiedzy na temat zarządzania w j. angielskim. Polecamy wszystkim naukowcom, praktykom oraz studentom zarządzania.
Naukowy Portal Internetowy (NPI) prowadzi systematycznie prace twórcze, podjęte dla powiększania zasobu wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego. Działalność obejmuje następujące rodzaje aktywności:

1. Badania podstawowe


Prace teoretyczne i eksperymentalne, podejmowane przez NPI przede wszystkim w celu zdobycia lub poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów, prowadzone są z myślą o postępie wiedzy. Dodatkowo prowadzone są badania podstawowe ukierunkowane na to, że w ich wyniku powstanie szeroka baza wiedzy, która będzie mogła stanowić podstawę do rozwiązywania już rozpoznanych lub spodziewanych w przyszłości problemów. Dostęp do bazy wiedzy jest elektroniczny.

2. Badania stosowane

Prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne. Polegają one bądź na poszukiwaniu możliwych zastosowań praktycznych dla wyników badań podstawowych, bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych. Wynikami badań stosowanych są modele procesów oraz metod.

3. Prace rozwojowe oraz publikacje inne

Prace polegające na wykorzystaniu istniejącej już wiedzy. Uzupełnienie stanowią materiały udostępnione przez wybranych autorów.

4. Informacja naukowo-szkoleniowa

Zakres wiedzy na temat prowadzonych seminariów, wybranych kursów i szkoleń w jednostkach naukowych bądź w firmach szkoleniowych.

Naukowy Portal Internetowy NPI
Obserwacja zachodzących zmian w organizacjach na przestrzeni ostatnich lat oraz przeprowadzone wywiady z przedstawicielami w ponad stu przedsiębiorstwach z różnych branż, dają podstawę do stwierdzenia, że przedsiębiorstwa skupiają swoją uwagę (bądź to planują) na pozyskaniu nowych, sprawnych oraz innowacyjnych partnerów-aliantów. Rozważając przyszłość rozwoju organizacji w horyzoncie długoterminowym należy wziąć pod uwagę zarówno czynniki dotychczasowego wzrostu, jak i nowe modele tworzenia postępu oraz nowe strefy zysku. Obecnie przedsiębiorstwa międzynarodowe funkcjonują w oparciu o alianse, a zdolność analizy i doskonalenia procesów zarządzania wiedzą w tych związkach determinuje przyszłość ich organizacji. Zarządzanie wiedzą, alianse strategiczne, inwestycje zagraniczne przy współudziale strategicznych partnerów - aliantów będą podlegały analizie i znajdą się w centrum uwagi w 2012, 2013 oraz 2014 roku.
© 2005-2016 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Bartosz Boćko | zarzadzanie.net.pl